Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
office.cense@iisc.ac.in | +91-80-2293 3276/ +91-80-2293 3291 | Sitemap

PhD admission 2024

App. No Student Name
Category: General  
240101410 SUROJIT BISWAS
240107423 VIJAY DALAKOTI
240108953 ABHINAV RAJ
240101663 ANESH
240104265 YEDIDA ANUPAM
240104335 NISHITH NARENDRA
240106119 MD SABIR HOSSAIN
240109207 SRUJANA KASI
240103679 DARYANI BHAVISHA DINESH
240102741 GAUREESHA KAJAMPADY
240104012 DEBNATH SAMANTA
Category: OBC(NCL)  
240101788 ASIF ALI S
240109690 JAI SAMARTH
240100041 DIPTANU DEBNATH
240105086 MRUNAL PRAVIN GANDOLE
240106867 SEEMA SAHU
240106025 LAILA JABIR
240102378 SYED HELAL F
240104007 ELAMATHI SELVAN S
240101101 GAGAN
Category: SC  
240101922 MASHALE SARANG SIDDHARAM
240108466 MESHRAM TEJAS PRAKASH
240102135 KANIMOZHI V
240101454 VISHAL GAUTAM
240101580 PREM PRAKASH MANGLAM
240102467 RAJIB SARKAR
240104654 RIYA DAS
Category: ST  
240108946 NEIVISITA HINGE
240107538 ANJALI RAMESWARI
Category: EWS  
240107197 VADIYALA SAI NANDA KUMAR
240104947 TANMOY DUTTA
240105722 SUBHRANSU KUMAR NEGI
240103780 ALICE CHHABRA

App. No Student Name
Category: General  
240109515 MEGHA YADAV
240101572 ALIAS GEORGE
Category: OBC(NCL)  
240109840 MORYE TANUJA DATTARAM
240103904 MUNAWAR M
Category: SC  
240100592 JAJJARA SANDEEP
Category: EWS  
240108370 NIDHI SHARMA
240111333 SHIVAM SARTAZ
240100410 BISMAYA RANJAN NAYAK