Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
office.cense@iisc.ac.in | +91-80-2293 3276/ +91-80-2293 3291 | Sitemap

17th June, 2019 to 28th June, 2019.

RGUHS Participants List

SL No Name of the Participants
1 Dr. Deepti Vepakomma
2

Dr. Prathvi Shetty

3 Dr. Manjunath A C
4 Dr. Shwetha J V
5 Dr. Vidhyavathi M
6 Dr. Leena Raveendra
7 Dr. Aradhana Katke
8 Dr. Mamatha P Samaga
9 Dr. Prem Kumar A
10 Dr. Uma B R
11 Dr. Premalatha T S
12 Dr. Anand Alladi
13

Dr. Anitha M

14 Dr. P Ashok Kumar
15 Mr. N V L Sirisha Mulukuri
16 Shankar S J
17 Ms. Nishmitha
18 Ms. Ayesha Syed
19 Dr. Preeti Karwa
20 Mr. Subhan Sab
21 Dr. Mumtaz Mohammed Hussain M
22 Dr. Sajeev Kumar B
23

Dr. Laxman S Vijapur

24 Ms. Deepa R
25 Mr. Surendra
26 Mr. Pavan Walvekar
27 Dr. Arshad Bashir Khan
28 Dr. Arti Mohan
29 Dr. V Gnanavel
30 Dr. Kalavathy D J
31 Mr. Shravan L Nargund
32 Dr. V S N Malleswara Rao Peram
33 Dr. Venkatesh D P
34 Dr. Manjappa C N